Powszechnie przyjęło się, iż rośnie problem bezrobocia wśród młodych, a osoby tuż po studiach mają problemy ze znalezieniem pracy. Ile prawdy jest w ogólnie przyjętych stwierdzeniach?

 Poziom bezrobocia młodych w Polsce

 Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Główny Urząd Statystyczny w III kwartale 2015 roku poziom bezrobocia w Polsce wśród ludzi młodych, tj. znajdujących się między 18 a 24 rokiem życia wynosił 19,8%. W porównaniu do sytuacji sprzed roku odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 3,3%. Mimo, iż tendencje odnośnie poziomu bezrobocia w Polsce obejmująca przedstawioną grupę wiekową są malejące, to nadal ponad 380 tysięcy młodych pozostaje nieaktywnych zawodowo.

Przyczyny bezrobocia wśród młodych

 Trudności w znalezieniu pracy odczuwa wielu młodych ludzi, niemniej jakie są przyczyny bezrobocia? Głównym powodem bezrobocia wśród młodych jest brak możliwości zdobycia pierwszego doświadczenia, które pozwala zdobyć wiele kompetencji miękkich i twardych, jakich posiadania wymagają na starcie pracodawcy. Specjaliście ds. rekrutacji najchętniej zatrudniają osoby pracujące już wcześniej w danej branży, niemniej jak zdobyć oczekiwane doświadczenie, jeśli nikt nie ma czasu przyuczyć nas do zawodu i sprawdzić oraz nauczyć innych, istotnym cech na danym stanowisku jak np. umiejętność pracy w grupie czy publicznego przemawiania? Z brakiem doświadczenia powiązane jest zatem niedopasowanie kompetencji kandydatów do potrzeb pracodawców. Ponadto obecnie wielu młodych ludzi kontynuuje naukę na uczelniach lub w szkołach wyższych, jeśli chcą studiować w trybie stacjonarnym muszą zmierzyć się z problemem braku dyspozycyjności co znacząco utrudnia podjęcie dodatkowej pracy. Wśród przyczyn bezrobocia osób znajdujących się w wieku 18-24 lata, należy wyróżnić również kwestię finansową, bowiem uczniów i studentów najchętniej przyjmuje się na bezpłatne staże czy praktyki lub oferuje prace w oparciu o tzw. umowy śmieciowe ze względu na możliwość odprowadzania niskich składek. Młodemu człowiekowi, bez konkretnego doświadczenia czy sprawdzonych zdolności przyszły pracodawca nie zaoferuje raczej wysokiej pensji, a niskie zarobki zniechęcają osoby młode do szybkiego podjęcia pracy.

Program „Praca dla młodych”

 Rozwiązaniem problemu bezrobocia  w Polsce wśród młodych jest rządowy program Praca dla młodych” oraz programy stażowe. Biorąc po uwagę najczęściej występujące przyczyny bezrobocia osób z grupy wiekowej 18-30 lat, zwiększa on szanse młodych na zdobycie pierwszego doświadczenia. Z założenia ma on wspierać pracodawców finansowo, refundując koszty zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby znajdującej się w młodym wieku. Program „Praca dla młodych” zapewnia pomoc państwa przez pierwszy rok pracy i zobowiązuje pracodawcę do kontynuacji zatrudnienia danego pracownika przez kolejny rok. Młodzi ludzie mogą uzyskać stabilność i zdobyć konkretne doświadczenie w ciągu 2 lat pracy. Przewiduje się zatem realne szanse na dalszą tendencję spadku poziomu bezrobocia w Polsce w grupie wiekowej 18-30 lat.

Dominika Kula