Coaching coraz bardziej zyskuje na popularności. Samo pojęcie jest obecne niemal wszędzie – zarówno w mediach jak i życiu prywatnym odbiorców gazet, programów telewizyjnych i stron internetowych. Coaching silnie związany jest z rozwojem osobistym i zawodowym, ale swym zasięgiem może obejmować nie tylko jednostki, a całe organizacje.

Historia coachingu biznesowego w Polsce

Wraz z zachodzącymi zmianami społecznymi oraz nieustannie zwiększającą się świadomością na temat możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, powstają nowe narzędzia wspierające profesjonalne modelowanie przemian. Obecnie jednym z najbardziej popularnych instrumentów eskalacji jest coaching. W Stanach Zjednoczonych miano dyscypliny naukowej przyznano mu w 1995 roku, wówczas miało miejsce założenie pierwszej niezależnej organizacji w tej dziedzinie ICF – International Coach Federation, dziś jednego z największych ogólnoświatowych zrzeszeń. Polski oddział stowarzyszenia powstał w 2005 roku, jako jeden z pionierów lokalnego coaching’u. Według opinii ekspertów coaching staje się stałym narzędziem rozwojowym coraz większej ilości firm. Pomimo dynamicznego rozwoju dziedziny i wciąż rosnącej popularności oraz zaufania do stosunkowo nowego obszaru nauki, profesja coach dopiero w 2014 roku została wpisana przez MPiPS do klasyfikacji zawodów.

Na czym polega coaching biznesowy?

ICF Polska definiuje coaching jako „interaktywny proces, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania” ( http://icf.org.pl/pl79,coaching.html). Business coaching należy rozumieć zatem jako modelowanie takich relacji na płaszczyźnie coach – coachee (trener – klient), które prowadzą do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa jako całości lub znacznego usprawnienia poszczególnych obszarów organizacji. Misja business coaching’u może zostać spełniona przykładowo poprzez skuteczne rozwiązywanie problemów firmy, tworzenie nowych strategii, identyfikowanie zasobów, wzmacnianie cennych kompetencji czy poprawę komunikacji wewnętrznej lub zewnętrznej przedsiębiorstwa.

Dla kogo jest coaching biznesowy?

Stowarzyszenie ICF trafnie określa adresatów business coaching’u, dzieląc coachee na 2 grupy „Small Business coaching” oraz „Executive – Corporate coaching”. Do pierwszej z nich należą: właściciele i menadżerowie funkcjonujących na rynku małych przedsiębiorstw, osoby znajdujące w fazie planowania zakładania własnej działalności gospodarczej lub rozpoczynające swoją działalność oraz specjaliści na prywatnej praktyce. Do drugiej można przyporządkować: dział kadr, właścicieli, menadżerów i specjalistów zatrudnionych w korporacjach oraz pracowników celem zapobiegania lub minimalizowania skutków wypalenia zawodowego. Business coaching sprawdzi się u każdego coachee otwartego na zmiany, dążącego do rozwoju na polu zawodowym, który potrafi zaufać drugiej osobie i dać się poprowadzić po szczeblach drabiny kariery.

 

Dominika Kula