Inteligencja jest różnie definiowana zarówno przez naukowców, jak i przeciętnych ludzi. Nie ulega jednak wątpliwościom, że jest to cecha znacząco determinująca nasze życie. Zastanawiasz się, jak sprawdzić swój iloraz inteligencji oraz w jaki sposób można ją rozwijać? Sprawdź!

Co to jest inteligencja?

Zastanów się przez chwilę, czym według Ciebie jest inteligencja? Masz wątpliwości? Nic dziwnego, również w środowisku naukowym nie ma powszechnej zgody co do tego, w jaki sposób powinno się definiować to pojęcie. Istnieją nawet opinie, że coś takiego jak inteligencja nie istnieje, a jest jedynie sztucznym tworem wymyślonym przez psychologów!

 

David Wechsler, autor jednego z najczęściej używanych testów inteligencji, opisuje ją jako „ogólną zdolność jednostki do podejmowania działań celowych, racjonalnego myślenia i do efektywnego radzenia sobie we własnym środowisku”. Inteligencja składa się z wielu zdolności, które przejawiają się w różnych, codziennych sytuacjach.

 

Czy słyszałeś kiedyś o podziale inteligencji na płynną i skrystalizowaną? Inteligencja płynna oznacza wrodzony potencjał intelektualny. Jej wysokość jest zbliżona do tej prezentowanej przez naszych rodziców. Przejawia się głównie podczas wykonywania nowych, abstrakcyjnych zadań. Jeżeli masz dwadzieścia lat, to jesteś szczęściarzem, gdyż w tym wieku poziom inteligencji płynnej jest najwyższy. Niestety, już po 25 roku życia zaczyna się obniżać. Na szczęście jednak spadek inteligencji płynnej można zrekompensować inteligencją skrystalizowaną, która do późnych lat życia ma szansę zostać na wysokim poziomie. Ten rodzaj inteligencji powstaje dzięki doświadczeniu i uczeniu się. Jest to umiejętność wykorzystywania i organizacji zgromadzonej wiedzy o świecie.

 

Jak zwiększyć inteligencję?

Jak wynika z wcześniej przytoczonych informacji, łatwiej jest zwiększyć inteligencję skrystalizowaną niż  płynną.

 

Badania wskazują, że niewielką zmianę w zakresie wrodzonych funkcji intelektualnych można osiągnąć poprzez częste wykonywania zadań dotyczących twórczego rozwiązywania problemów. Największy postęp w tym zakresie można osiągnąć u małych dzieci, których mózg jest jeszcze plastyczny i może się kształtować. Pamiętajmy jednak, że najwięcej zależy tutaj od predyspozycji genetycznych.

 

W niektórych badaniach udowodniono, że poziom inteligencji zwiększa się u dzieci, jeśli uczestniczą w lekcjach muzyki oraz są często wystawiane na nowe doświadczenia. Naukowcy donoszą także, że swoją inteligencję można poprawić poprzez ćwiczenie pamięci krótkotrwałej, np. ucząc się wierszyków lub ciągów cyfr. Nie wszyscy jednak potwierdzają tą zależność.

 

Warto z pewnością poszerzać swoją wiedzę oraz słownictwo, gdyż od tego zależy poziom inteligencji skrystalizowanej. Należy zatem czytać wiele książek, dostarczać sobie nowych doświadczeń, prowadzić dyskusje, czy nawet rozwiązywać krzyżówki. Wiadomo również, że na kondycję naszego mózgu, a więc również na inteligencję, wpływa dieta oraz ruch. Osoby w starszym wieku dbające o aktywność fizyczną odznaczają się lepszym stopniem funkcji intelektualnych.

 

Jak można zmierzyć inteligencję?

Przeszukując Internet możesz natknąć się na wiele propozycji zbadania swojej inteligencji. Część z tych metod wymaga opłaty, zaś niektóre mogą być całkowicie darmowe. Uważaj jednak! Takie testy należy traktować jedynie jako „psychozabawę”, ponieważ nie dają one rzetelnych wyników. Jeżeli chcesz poznać wiarygodne wskaźniki swojej inteligencji, udaj się do psychologa. Osoby o takim wykształceniu dysponują nie tylko odpowiednią wiedzą, ale również stosują testy, których miarodajność została potwierdzona naukowo.

 

Istnieją różne metody do pomiaru inteligencji i każda z nich może oceniać nieco inne jej aspekty. Zazwyczaj wymagają poświęcenia dużo czasu, badanie może trwać nawet powyżej godziny. Dobrze dobrany test pozwoli nie tylko na określenie ogólnego wskaźnika Twojej inteligencji, ale również na dokładne opisanie Twojego funkcjonowanie intelektualnego. Jeżeli chcesz uzyskać darmową diagnozę, to wielu studentów psychologii wykonuje ją w ramach zajęć. Możesz zatem skorzystać z usług któregoś z nich!

 

Wysokość inteligencji podawana jest zazwyczaj za pomocą ilorazu inteligencji (w skrócie IQ). Przeciętny wynik w społeczeństwie wynosi 100, zaś rezultat powyżej 115 oznacza przewyższanie większości osób w swoim wieku pod względem inteligencji. Jeśli ktoś uzyskuje IQ powyżej 130, to może pochwalić się wysokim poziomem funkcji intelektualnych.

Sabina Dłuska