Niezależnie od tego, jaki biznes zdecydujemy się prowadzić, możemy być pewni jednego – nasza przedsiębiorcza droga rozpocznie się od sporządzenia biznesplanu. Będą go wymagać instytucje, które zdecydują się na współfinansowanie naszych inwestycji, ale przede wszystkim przyda się on nam samym – pomoże określić własne potrzeby, lepiej sprecyzować cele i rozpoznać wymagania rynku.

Funkcje biznesplanu

 

Biznesplan ma znaczenie dla dwóch sfer prowadzenia biznesu – sfery zewnętrznej i wewnętrznej. Pierwsza z nich powinna przekonać do naszych pomysłów potencjalnych inwestorów. Plan jest zabezpieczeniem pozwalającym przewidzieć rentowność naszego przedsięwzięcia w określonym okresie i z pewnością będziemy musieli go przedstawić chociażby podczas ustalania warunków umowy kredytowej. Sfera wewnętrzna jest niezwykle ważna dla nas samych. Bez biznesplanu sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem jest praktycznie niemożliwe.

Biznes jest jak życie – jeśli nie wiemy dokąd iść, nie wiemy też, jaką obrać drogę. Podczas określania strategii naszej działalności powinniśmy skupić się właśnie na tym elemencie – musimy dokładnie opisać nasze cele i wynikające z nich potrzeby. Biznesplan powinien być dla nas mapą uwzględniającą nie tylko pozytywy, ale również liczne niebezpieczeństwa. W praktyce dobrze sporządzony plan odpowiada na potrzeby zarówno nasze, jak i podmiotów zewnętrznych.

Ukrywanie możliwych zagrożeń nie wpłynie wcale na naszą wiarygodność w oczach przyszłych inwestorów – skuteczny przedsiębiorca potrafi przewidywać zagrożenia i uwzględniać je w swoich biznesowych planach. Takie pragmatyczne podejście z pewnością doceni każda instytucja zewnętrzna.

Jak zrobić biznesplan?

Najważniejszą cechą dobrego biznesplanu jest jego przejrzystość. Powinniśmy używać klarownego i prostego języka, który nie będzie utrudniał zrozumienia naszych myśli. Unikajmy także zbyt dużej ilości specjalistycznej terminologii. Nasz biznesplan powinien być atrakcyjny i bogaty w informacje – statystyki i wykresy znacznie podniosą wartość dokumentu. Umieszczenie spisu treści, używanie podtytułów i akapitów sprawi, że czytelnicy łatwiej dotrą do poszukiwanych informacji. Każde biznesowe działanie powinno być rzecz jasna poprzedzone skrupulatnym researchem – przed przystąpieniem do sporządzania strategii naszej działalności powinniśmy dokładnie poznać rynek na którym chcemy działać.

Szczególną uwagę musimy oczywiście skupić na naszej konkurencji – dzięki temu zdecydowanie prościej będzie nam oszacować koszty związane z prowadzeniem działalności, a jej rozpoczęcie okaże się znacznie łatwiejsze. Oczywiście jeżeli zakładamy, że nasz biznes będzie wymagał zewnętrznego finansowania, musimy także poznać możliwości pozyskania funduszy. Finansowanie to w końcu jeden z najważniejszych elementów biznesplanu.

 

Elementy biznesplanu

Dobry biznesplan powinien odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące naszej przyszłej działalności.  Nie może przy tym ograniczać się tylko do najbliższej przyszłości – zakładamy przecież, że nasza firma odniesie sukces i na długo zagrzeje miejsce na rynku. Oto kilka obowiązkowych elementów, dzięki którym nasz biznesplan nie tylko będzie wyglądał profesjonalne, ale stanie się także znacznym ułatwieniem podczas codziennej pracy i biznesowych pertraktacji:

  • Ogólna charakterystyka firmy – w pierwszej części planu powinniśmy przedstawić krótką wizję naszej przyszłej działalności. Obok nazwy przedsiębiorstwa muszą się w niej znaleźć nazwiska właścicieli, sposób finansowania biznesu, oczekiwane inwestycje oraz zyski.
  • Opis naszego produktu – w tej części skupmy się na oferowanym przez nas produkcie. Nie ma tu znaczenia czy są to wycieczki, ubezpieczenia, czy wyroby hutnicze. Musimy udowodnić inwestorom i samym sobie, że nasz produkt różni się od produktów konkurencji i odniesie sukces.
  • Plan marketingowy – skoro mamy już produkt, czas na jego sprzedaż i promocję. Opiszmy w jaki sposób zamierzamy dystrybuować nasze produkty i usługi, jakie koszty przewidujemy i w jaki sposób będziemy promować markę. Nie zapomnijmy o kosztach związanych z reklamą, uwzględnijmy również rolę nowoczesnych technologii w kształtowaniu relacji z klientami.
  • Organizacja firmy – przedstawmy strukturę przyszłego przedsiębiorstwa. Przedstawmy zalety i doświadczenie kadry kierowniczej, pochwalmy się umiejętnościami i wiedzą naszych współpracowników.
  • Analiza rynku – zaprezentujmy krótką charakterystykę rynku. Wykażmy potencjalne możliwości i zagrożenia. Musimy rzeczowo dobierać argumenty i trzeźwo oceniać sytuację – właściwe planowanie to klucz od odniesienia biznesowego sukcesu.

 

Paweł Łaniewski