Liczba pracowników ze Wschodu, którzy decydują się na podjecie zatrudnienia w Polsce rośnie z roku na rok. Istotny wpływ na to ma duża chęć do pracy, jaką wyróżniają się cudzoziemcy ze wschodu. Ponadto, pojawiające się ułatwienia dotyczące formalności związanych z zatrudnianiem pracowników ze Wschodu sprawiają, że wiele firm oraz przedsiębiorców decyduje się na podjęcie właśnie takich kroków. Sprawdź jak sprowadzić pracownika ze Wschodu do Polski!

Jakie kroki trzeba podjąć, aby sprowadzić pracownika ze Wschodu?

Polska coraz częściej staje się atrakcyjnym miejscem dla pracowników z zza granicy. Jednak, aby pracownik ze Wschodu mógł legalnie podjąć zatrudnienie na terenie Polski konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Szczególnie powinien zadbać o nie pracodawca, który decyduje się na sprowadzenie pracownika ze Wschodu. Do najważniejszych z nich należy chociażby przygotowanie odpowiednich dokumentów uprawniających cudzoziemca do pracy w Polsce. W pierwszej kolejności – w zależności o konkretnej sytuacji – cudzoziemiec musi uzyskać zezwolenie na pracę. Swego rodzaju wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba ze Wschodu ma pracować w naszym kraju przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Wtedy zezwolenie na pracę nie jest konieczne, wystarczy oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Pracodawca powinien jednak bezwzględnie pamiętać o zarejestrowaniu tego faktu w odpowiednim urzędzie pracy. Po tym fakcie praca w Polsce jest możliwa dla osoby ze Wschodu. Jednak warto również pamiętać o zagwarantowaniu pracownikowi ubezpieczenia zdrowotnego, które będzie stanowiło gwarancję zabezpieczenia jego interesów w razie niespodziewanych wypadków, jakie mogą się przytrafić.

Jakie zalety ma zatrudnienie pracownika ze Wschodu?

Praca w Polsce spotyka się z pozytywnym odbiorem zarówno wśród pracowników wschodnich, jak i pośród polskich pracodawców. Oto niektóre z powodów:

  • Pracownicy ze wschodu łatwo aklimatyzują się w Polsce, sprzyja temu chociażby bliskość językowa i kulturowa.
  • Pracując w Polsce, pracownicy ze Wschodu nie tracą kontaktu ze swoją rodziną. Ze względu na bliskość tych dwóch państw często mogą oni odwiedzać swoich bliskich.
  • Duża popularność, jaką cechuje się praca w Polsce wiąże się ze wzrostem konkurencyjności wśród przedsiębiorców. Aby zachęcić osoby ze Wschodu do zatrudnienia właśnie w ich firmie są oni zmuszeni do oferowania korzystnych warunków.
  • Zatrudnienie w Polsce przynosi cudzoziemcom ze wschodu dużo większe zarobki niż te, na które mogą liczyć w swojej ojczyźnie.
  • Procedura, dzięki której pracownik ze Wschodu może zostać zatrudniony w Polsce uległa znaczącemu uproszczeniu.

Sprowadzenie pracownika ze Wschodu staje się rozwiązaniem, które coraz częściej wybierane jest przez polskich przedsiębiorców. Szczególnie dlatego, że funkcjonuje wiele profesjonalnych firm i agencji, które zajmują się wyszukiwaniem i rekrutacją pracowników ze Wschodu.