Każdy przedsiębiorca posiadający własną firmę, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele pieniędzy musi oddawać Urzędowi Skarbowemu. Podatek dochodowy oraz VAT (podatek od towarów i usług, podatek pośredni) to główne daniny, które spędzają właścicielom firm sen z powiek. Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie jednak sprawę z tego, ze istnieją całkowicie legalne sposoby na płacenie niższych podatków w firmie. Wystarczy jedynie niewielkie rozeznanie się w możliwościach, jakie dają nam przepisy podatkowe. Jak zatem obniżyć podatki?

 

Jak płacić mniejszy VAT?

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy

Jednym z podstawowych obowiązków wszystkich podatników jest opłacanie (co miesiąc lub co kwartał) zaliczki na podatek dochodowy. Im więcej przedsiębiorca zarabia, tym więcej musi wpłacić na konto Urzędu Skarbowego. Jednak nie jest to warunek konieczny. Jeśli właściciel firmy zdecyduje się opłacić zaliczkę na podatek dochodowy w uproszczonej  formie, wtedy przez cały rok dochodowy może wpłacać zaliczkę o stałej, z góry określonej wysokości. Jednak zaliczki uproszczonej nie może dokonać każdy przedsiębiorca, niemożliwe jest to w przypadku właścicieli firm, który otworzyli swój interes w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym.

Podstawową korzyścią płacenia zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, jest możliwość przesunięcia największego obciążenia podatkowego na kwiecień następnego roku. Zaoszczędzone pieniądze właścicieli firmy, mogą zostać wykorzystane na kapitał obrotowy.

 

Kwartalny system rozliczeń

Rozliczenie kwartalne, zamiast miesięcznego daje wiele korzyści. Jedną z nich jest fakt, że przedsiębiorca ma do dyspozycji gotówkę, którą w przypadku rozliczenia co miesiąc musiałby wpłacić na kontu urzędu Skarbowego. Na dodatek, przy rozliczeniu kwartalnym, łatwiej utrzymać płynność firmy oraz równowagę finansową. Jest to szczególnie ważna kwestia w przypadku, gdy przychody rozkładają się nierównomiernie w poszczególnych miesiącach.

 

Ulgi podatkowe

To jedna z najbardziej znanych nam metod płacenia niższych podatków.

Ulgą, z jakiej może korzystać przedsiębiorca wchodzący dopiero na rynek, jest możliwość płacenia preferencyjnych składek ubezpieczeniowych. Dzięki skorzystaniu z tej ulgi, w ciągu pierwszych dwóch lat od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, przedsiębiorca płaci niższe składki ZUS. Płacenie preferencyjnych składek ZUS to spora oszczędność dla nowych przedsiębiorców.

 

Wrzucanie w koszty

Istnieje grupa wydatków typowych dla osób prowadzących firmy.Zaliczyć do nich można m.in wydatki na transport, sprzęt biurowy, media czy czynsz za wynajem lokalu. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że możliwe jest w niektórych przypadkach zaliczenia w koszty wydatków, które ponieśliśmy jeszcze przed prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotyczy to szczególnie wydatków związanych z zakupem niezbędnych materiałów czy opłat rejestracyjnych.

Jak uniknąć płacenia VATu?

 

Przepisy prawa podatkowego pozwalają w niektórych przypadkach na uniknięcie konieczności płacenia podatku VAT. Zwolnienie to przysługuje tylko tym podatnikom, u których wartość sprzedaży nieopodatkowanych towarów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 150 tys. zł.

W przypadku, gdy nasza wartość sprzedaży przekracza kwotę 150 tys. zł. Możliwe jest utworzenie spółki z.o.o. z nowym limitem sprzedaży. Można także nabyć gotową już spółkę.

 

Angelika Wylegała