Ogólnie rzecz ujmując, firma remontowo-budowlana zajmuje się najkrócej mówiąc robotami budowlanymi. Ze swojej definicji roboty budowlane to budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, a także prace związane z przebudową, montażem oraz remontem, brukarstwem lub rozbiórką obiektu budowlanego.

Pomysł na biznes – firma budowlana

Prowadzenie firmy budowlano-remontowej z  reguły nie wymaga posiadania wykształcenia kierunkowego lub też spełnienia innych dodatkowych warunków. A zatem każdy może założyć firmę brukarską lub budowlano-remontową. Wiadomo jednak, że fachowa wiedza,  a także praktyczne doświadczenie bardzo ułatwiają prowadzenie działalności.  Mogą być gwarancją jej utrzymania, ponieważ mało kto zleci remont firmie, w której sam właściciel nie ma odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji.

 

 Jak założyć firmę budowlaną?

Przedsiębiorca chcący założyć firmę budowlaną ma do wyboru niemal każdą formę prowadzenia działalności, jednak wyjątek stanowi spółka partnerska, którą to mogą utworzyć tylko wolne zawody. Najczęstszą formą prowadzenia firmy budowlano-remontowej jest jednak jednoosobowa działalność gospodarcza. Przyszli przedsiębiorcy mogą również zdecydować się na formę spółki cywilnej albo spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Postawą założenia firmy budowlano-remontowej jest odpowiednie wypełnienie specjalnego wniosku CEIDG-1, który składa się do urzędu miasta lub gminy i można zrobić to: osobiście, elektronicznie, wykorzystując bezpieczny podpis kwalifikowany, lub elektronicznie bez wykorzystania bezpiecznego podpisu kwalifikowanego – przez profil zaufany ePUAP, oraz listem poleconym (podpis poświadczony notarialnie).

 

 Jak prowadzić firmę budowlaną?

Przy wyborze formy opodatkowania początkowo warto oszacować planowany przychód, a także wysokość ponoszonych kosztów. Bardzo popularną formą opodatkowania, którą stosuje sporo firm budowlano-remontowych jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Działalność budowlano-remontowa niestety nie jest zwolniona z podatku VAT, inaczej mówiąc, ze względu na typ działalności firmy ustawodawca wyklucza ją ze zwolnienia. Początkujący przedsiębiorcy mogą jednak postanowić o zwolnieniu podmiotowym z VAT, czyli dokładniej ze względu na osiągany obrót, który to nie może być wyższy niż limit 150.000 zł rocznie.

 

0