Kiedy szukamy pracy jedną z ważniejszych kwestii, które nas interesują jest wynagrodzenie. Jego wysokość może być podawana w wartości netto lub brutto. Istotne jest to np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Niezrozumienie tych pojęć prowadzi do nieporozumień, których można uniknąć.

Co to jest wynagrodzenie netto?

Kwota wynagrodzenia netto to pieniądze, które rzeczywiście są wypłacane pracownikowi. Stanowią one nasz rzeczywisty dochód po odliczeniu zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenie zdrowotne (czyli na NFZ), ubezpieczenia społeczne (czyli na ZUS; chodzi o ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe) i innych potrąceń. Część tych składek płaci pracodawca, a część potrącana jest z naszego wynagrodzenia.

Wysokości składek odliczanych od wynagrodzenia brutto:

  • Składka na ubezpieczenie emerytalne – 9,76% od kwoty wynagrodzenia;
  • Składka na ubezpieczenie rentowe – 6,5% od kwoty wynagrodzenia;
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % od kwoty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie netto a wynagrodzenie brutto

Funkcjonowanie dwóch pojęć w dotyczących wynagrodzeń może budzić pewne nieporozumienia, dlatego szczególnie ważne jest ich rozróżnienie. Jak już powiedziano, wynagrodzenie netto to rzeczywista płaca wypłacana pracownikowi po odliczeniu odpowiednich wartości. Wynagrodzenie brutto jest zawsze wyższe niż wynagrodzenie netto i oznacza ono płacę przed odliczeniem potrąceń. To, że ktoś zarabia 5000 brutto nie oznacza więc, że tyle dostaje na rękę. Dostaje mniej, bo wypłacane jest wynagrodzenie netto – po uwzględnieniu odpowiednich potrąceń.

Jak obliczyć wynagrodzenie netto?

Prawidłowe obliczenie wynagrodzenia netto to klucz dla zrozumienia jak istotnie różnią się te dwa pojęcia. Aby obliczyć wynagrodzenie netto należy po pierwsze odliczyć wysokość składek na ubezpieczenie społeczne. W tym celu od wynagrodzenia  brutto należy odliczyć 18,71%. Następnie liczymy wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne  – 9% od otrzymanego poprzednio wyniku. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie zaliczki na podatek dochody. W tym celu najlepiej skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń.

Minimalne wynagrodzenie netto

Minimalne wynagrodzenie brutto pracownika na umowie o pracę wynosi obecnie 1850 zł brutto, a więc o 100 zł więcej niż rok temu. Niestety około 40% tej kwoty pochłaniają składki na ubezpieczenia i zaliczka na podatek dochodowy, toteż minimalne wynagrodzenie netto, jakie dostaje pracownik wynosi 1308,09 zł.

 

Iwona Kuśmierz